sâmbătă, 23 iunie 2012

Iubirea Divină - Paramahamsa Yogananda
Am căutat iubirea în multe vieţi. Am vărsat lacrimile amare ale separării şi căinţei pentru a cunoaşte ce este iubirea. Am sacrificat totul, toate ataşamentele şi iluziile, pentru a învăţa în final că sunt îndrăgostit de iubire - de Dumnezeu - doar atât. Apoi am băut iubirea din toate inimile adevărate. Am văzut că El este Unicul Iubit Cosmic, Unica Mireasmă care pătrunde toate variatele flori ale iubirii în grădina vieţii.

  Multe suflete se întreabă pline de dor şi lipsite de ajutor de ce iubirea zboară dintr-o inimă în alta; sufletele treze realizează faptul că inima nu este nestatornică în iubirea diferitelor fiinţe, ci ea iubeşte Unicul Dumnezeu al Iubirii, care este prezent în toate inimile.

Dumnezeu, în tăcerea Sa eternă şopteşte: "Eu sunt Iubire. Dar pentru a experimenta dăruirea şi darul iubirii Eu m-am divizat pe Mine însumi în trei: iubire, iubit şi iubită. Iubirea mea este frumoasă, pură, eternă bucurie; Eu sunt gustat în multe moduri, prin intermediul multor forme.

Ca tată eu beau iubirea plină de respect izvorâtă din inimile copiilor mei. Ca mamă eu beau nectarul iubirii necondiţionate din cupa sufletului micuţului copil. Copil fiind eu mă împregnez de iubirea protectoare a raţiunii drepte a tatălui. Ca adolescent eu beau iubirea fără de motiv din sfântul Graal al atracţiilor materiale. Ca stăpân eu beau iubirea plină de compasiune din cupa aprecierii Maestrului. Ca Guru preceptor eu mă bucur de iubirea pură provenită din caliciul devoţiunii atotcuprinzătoare a discipolului. Ca prieten eu beau din fântâna clocotitoare a iubirii spontane. Ca prieten divin, eu golesc dintr-o sorbitură apele cristaline ale iubirii cosmice, provenite din rezervorul inimilor ce-L adoră pe Dumnezeu.

Eu sunt îndrăgostit doar de iubirea însăşi, dar îmi permit să fiu înşelat când ca tată sau ca mamă gândesc şi simt doar pentru copil, atunci când ca iubit îmi pasă doar de iubită, atunci când ca discipol trăiesc doar pentru Maestru. Dar deoarece Eu iubesc doar Iubirea, în mod ultim Eu sfărâm această iluzie a miriadelor de Sine umane. Din acest motiv Eu transfer tatăl într-un tărâm astral atunci când el uită că iubirea Mea şi nu a sa, este cea care protejează copilul. Eu ridic copilul de la pieptul mamei, astfel încât ea să înveţe că iubirea Mea este cea pe care o adoră în el. Eu răpesc iubitul iubitei care îşi imaginează că ea este cea pe care el o iubeşte, mai curând decât iubirea Mea care răspunde în ea.

Astfel iubirea Mea se joacă de-a v-aţi-ascunselea în toate inimile umane, astfel încât fiecare să poată să înveţe să descopere şi să adore, nu acele receptacole umane temporare ale iubirii Mele, ci însăşi Iubirea Mea, dansând dintr-o inimă în alta. Fiinţele umane solicită una alteia „Iubeşte-mă doar pe mine”, şi astfel Eu răcesc buzele lor şi le pecetluiesc pentru totdeauna, astfel încât ei să nu mai rostească niciodată acest neadevăr. Deoarece ei toţi sunt copiii Mei, Eu doresc ca ei să înveţe să vorbească despre adevărul ultim: ”Iubiţi Iubirea Unică (prezentă) în noi toţi”. A spune cuiva „Te iubesc” este fals până când tu vei realiza adevărul: „Dumnezeu prezent ca iubire în mine este îndrăgostit de iubirea Sa din tine.”

Luna râde de milioanele de iubiţi bineintenţionaţi care fără să-şi dea seama îşi mint iubitele spunând: „Te voi iubi pentru totdeauna.” Craniile lor sunt acoperite de nisipul măturat de vânt al eternităţii. Ei nu îşi mai pot utiliza răsuflarea pentru a spune „Te iubesc”. Ei nici măcar nu-şi mai pot reaminti sau respecta promisiunea lor de a se iubi unul pe altul pentru totdeauna.

Fără a spune un cuvânt, Eu v-am iubit întotdeauna. Eu singur pot spune cu adevărat „Te iubesc”; deoarece eu vă iubesc dinainte ca voi să vă naşteţi; iubirea Mea vă conferă viaţă şi vă susţine în fiecare moment al ei; şi Eu singur vă pot iubi după ce porţile închisorii morţii se închid în spatele vostru; acolo unde nici cel mai sincer iubit omenesc nu vă poate atinge.

Eu sunt iubirea care manevrează păpuşile umane cu sforile emoţiilor şi instinctelor, pentru a juca spectacolul iubirii pe scena vieţii. Iubirea Mea este frumoasă şi nesfârşit plină de bucurie atunci când o iubiţi doar pe ea; dar linia vieţii, păcii şi bucuriei voastre este întreruptă atunci când în loc de aceasta vă lăsaţi angajaţi în emoţii şi ataşamente omeneşti. Realizaţi, copiii Mei, iubirea Mea este cea după care voi tânjiţi!

Cei care Mă iubesc doar sub forma unei singure persoane, sau care Mă iubesc într-un mod imperfect doar într-o singură persoană, nu cunosc ce este Iubirea. Doar cei care Mă iubesc într-un mod înţelept şi egal în tot şi care Mă iubesc perfect şi egal ca tot pot cunoaşte cu adevărat Iubirea."

miercuri, 6 iunie 2012

Ceva SIMPLU, negru pe alb, doar de supus ATENŢIEI...integritate! !

În tot timpul care a trecut deja, de la facerea lumii şi până în acest moment, adevărul a existat, există şi va exista în continuare. Momentan, singurul şi cel mai simplu adevăr universal este că nu există ÎNCĂ un adevăr universal valabil pentru toţi oamenii! Aşa este şi firesc acum pentru că altfel nu am mai avea sens în această diversitate a noastră.

Multe adevăruri au fost deja înţelese de foarte mulţi dintre oamenii care au trăit şi încă trăiesc pe acest pământ. Dar, în egală măsură, aceste adevăruri nu au afost înţelese de restul oamenilor şi asta doar pentru că nu au fost de acord cu acele adevăruri, ci au ales să-şi creeze şi ei propriile adevăruri.

Tot ce este deja creat de înaintaşii noştri, de strămoşii noştri şi există în această lume este adevărat şi este adevăr... gândurile, vorbele, faptele lor... lucrurile şi obiectele fizice materiale, conceptele, tradiţiile şi egregoarele mentale, şi, nu în ultimul rând, fiinţele vii, copiii lor.

Iar noi, copiii lor, avem acces la aceste adevăruri deja create de ei. Pur şi simplu le-am moştenit şi nu putem negocia existenţa lor deoarece ele există în memoria noastră colectivă, în genele noastre. Aici şi acum percepem aceste adevăruri moştenite ca fiind deja o infinitate, ca fiind un ocean de adevăruri. Este firesc să fie aşa şi nu trebuie privit ca fiind o problemă. Ceea ce este, doar este! Dar, de la începutul acestei creaţii de adevăruri, tot noi ne-am creat singuri sau ne-a fost dat un mecanism extrem de simplu care ne poate şi salva...

Acest mecanism este ATENŢIA NOASTRĂ, simţurile noastre, energia noastră fizică şi mentală, este POTENŢIALUL ALEGERILOR noastre şi NU ESTE LIBERUL ARBITRU care depinde şi se foloseşte de ATENŢIA NOASTRĂ! În simplitatea lumii în care trăim, vă asigur şi că MECANISMUL CREAŢIEI UNUI ADEVĂR, de la cel propriu până la cel unic universal este foarte simplu: ADEVĂRUL ESTE CREAT ATUNCI CÂND, ACORDÂND ATENŢIA NOASTRĂ ORICĂRUI TIP DE EXISTENŢĂ, de la gânduri, concepte sau vorbe nemateriale, la fapte şi lucruri materiale şi, nu în ultimul rând, la fiinţele vii, inclusiv copiii şi semenii noştri, SUNTEM DE ACORD CU EXISTENŢA ORICAREIA DINTRE ACESTEA!

Dar, ce POATE SĂ îţi ATRAGĂ ATENŢIA sunt fie gândurile tale, vorbele tale, faptele şi lucrurile tale materiale, animalele tale, fiinţa ta, copiii tăi sau fie vorbele, faptele, lucrurile, animalele, fiinţa şi copiii altui om sau grup de oameni care gândesc, vorbesc şi trăiesc similar, SIMBIOTIC, în uniune, în UNITATE. Atunci când îţi acorzi atenţie DOAR ţie însuţi, îţi vei crea doar adevăruri PROPRI şi vei exista complet separat de restul lumii înconjurătoare şi doar vei călători prin ea, nu o vei influenţa în nici un fel, decât dacă vei lăsa ceva în urmă, dacă vei împărtăşi şi cu alţii adevărurile tale. Nu le păstra doar în mintea ta !

Chiar dacă ÎNCĂ o faci în mod inconştient, nu din vina ta, într-o formă de SOMN AL ATENŢIEI TALE, trebuie să ştii că POŢI PARTICIPA ÎN MOD CONŞTIENT, TREZIT, la crearea adevărurilor mai mari decăt tine, la tradiţii şi egregoare comune ATUNCI CÂND ÎŢI ACORZI (CEDEZI) ATENŢIA (ENERGIA) ŞI CREAŢIEI ALTORA, a înaintaşilor sau semenilor tăi din aceste vremuri ŞI VEI FI DE ACORD CU RESPECTIVA CREAŢIE A LOR, cu egregorul lor.

De asemenea, trebuie să fim OBLIGATORIU CONŞTIENŢI de faptul că MECANISMUL ATENŢIEI NOASTRE NU SE OPREŞTE NICIODATĂ oricât vom trăi noi, chiar şi în somn (visele sunt tot o formă de acordare a atenţiei). Iar acest mecanism ne-a consumat, ne consumă şi ne va consuma în continuare energia vitală. Pur şi simplu trăim cu el, ne defineşte, suntem această atenţie, conştientă sau nu!

Dar soluţia tranziţiei de la inconştienţă la conştienţă este deja aici: trebuie doar să îţi dai seama, să realizezi evidenţa faptului că ai deja în tine un mecanism la fel de simplu, denumit „AL ŞASELEA SIMŢ” care îţi permite să decelezi formele de existenţă cu care ŞTII CĂ EŞTI DEJA DE ACORD, cu care deja rezonezi, simţindu-le vibraţia. Şi nu există decât două forme de vibraţie care pot fi recunoscute uşor, noi născându-ne cu aceste repere deja în noi, sunt parte din noi, din ADN-ul nostru: VIBRAŢIA INIMII, a ADEVĂRULUI, a IUBIRII, a motorului VIEŢII, a TOT-ului, vibraţie care se simte ca o LINIŞTE INTERIOARĂ, ca o PACE, ca ceva FIRESC, NATURAL... ...iar, pe de altă parte,... VIBRAŢIA MINŢII, a oscilaţiei între adevăruri, a perceperii opusurilor, a dubiilor, a paradoxurilor, vibraţie care se simte ca o NELINIŞTE, ca ceva NEFIRESC, „vibraţie” care poate fi confundată cu însăşi viaţa, dar este o formă de viaţă doar pur mentală, într-un perpetuu consum de resurse, de atenţie şi de energie, un MATRIX, o ILUZIE, o MINCIUNĂ!

Chiar dacă minţii i se va părea ceva paradoxal, ea crezând că poate căuta în continuare şi găsi un reper al frecvenţei inimii şi iubirii printre toate frecvenţele în care ea există şi „vibrează”, FRECVENŢA INIMII ESTE FRECVENŢA 0 (ZERO), a nevibraţiei, a încetării oscilaţiei mentale, a păcii. Mintea trebuie doar să (re)cunoască simpla evidenţă a lucrurilor: pe timp de război doar se distruge, se „cucereşte”şi se fură de la unii la alţii, însă doar pe timp de pace se construieşte, se oferă gratis sau se dă la schimb valoare pe valoare, nu se minte şi nu se înşeală nimeni pe nimeni!

DAR TREZINDU-NE din acest SOMN AL ATENŢIEI va trebui de la bun început să fim conştienţi şi că acest simplu fapt ESTE DOAR ÎNCEPUTUL construcţiei adăvărului universal. Cine nu vrea să participe poate rămâne ignorant în continuare... ŞI este nevoie ca toţi oamenii să se acordeze pe o singură frecvenţă de vibraţie dacă VREM să ajungem la UN SINGUR adevăr universal. Nu există altă cale! Să nu ne mai amăgim sau să aşteptăm ca alţii să contribuie de la ei pentru noi! Este nevoie de contribuţia fiecăruia dintre noi. Adevărul universal va fi şi el creat şi va exista doar atunci când ne vom acorda toţi toată atenţia şi vom fi de acord cu un singur adevăr unic... cu Dumnezeul nostru al tuturor, în funcţie de frecvenţa la care ne vom acorda!

AICI ŞI ACUM,

 TREZIŢI-VĂ ATENŢIA... …LA CE ACORDAŢI ATENŢIA VOASTRĂ… dintre gândurile, vorbele, faptele, lucrurile, fiinţele vii, oamenii, grupurile de oameni şi egregoarele (conceptele sau tradiţiile puternice comune) care vă “atrag” atenţia pentru că acestea vă vor atrage (în mod automat) şi fiinţa exact acolo unde o veţi "lăsa" să se ducă, exact acolo veţi trăi !!! Doar trezindu-vă atenţia pentru a vedea şi fiinţa pentru a simţi veţi putea afla cu care dintre aceste gânduri, vorbe, fapte, lucruri, fiinţe vii, oameni, grupuri de oameni şi egregoare sunteţi deja de acord în linişte şi smerenie şi acesta este şi va fi adevărul vostru şi în el trăiţi şi veţi trăi !!!

Dar nu uitaţi, vă veţi trezi atenţia şi fiinţa şi pentru a vedea, simţi şi afla cu care dintre toate acestea simţiţi că sunteţi într-o “vibraţie” continuă de nelinişte ori de câte ori le acordaţi atenţia voastră… acela va fi un neadevăr sau o minciună pentru voi !!!

AICI ŞI ACUM …

Aveţi puterea, prin neacordarea atenţiei voastre minciunilor şi neadevărurilor să nu mai continuaţi să “vibraţi” în frecvenţa neliniştii minţii (minciuna se simte ca o continuă oscilaţie sau vibraţie “nefirească” şi este foarte uşor de confundat cu vibraţia reală a vieţii, a inimii)

AICI ŞI ACUM …

Aveţi puterea să alegeţi un adevăr deja creat (din oceanul celor deja create şi existente) cu care să simţiţi că sunteţi în linişte sufletească pură (nimeni care încearcă să vă atragă sau fure atenţia să nu o poată clinti) AICI ŞI ACUM … Încetaţi să mai analizaţi sau judecaţi adevărurile şi alegerile altor oameni (de la cei simpli şi săraci până la cei ce-şi extind viaţa cu foarte multe posesiuni materiale).

Tot ce puteţi face este să-i observaţi şi să le simţiţi vibraţia de linişte a inimii sau pe cea de nelinişte a minţii şi în funcţie de asta să alegeţi să le acordaţi atenţia voastră în continuare. Oricum, aici şi acum contează doar cum vibraţi voi în interior, pentru că oricine poate fi iubit sau iubitor, sănătos sau bolnav, sărac sau bogat, în funcţie doar de cum vibrează în interior cu aceste concepte. Simţiţi-vă şi ascultaţi-vă ! E nevoie doar de iubire  pentru cei ce sunt şi rămân neliniştiţi orice le-aţi face, iar adevărul şi liniştea vor veni singure către ei. Aveţi încredere ! Iubiţi, nu judecaţi !

TOT AICI ŞI ACUM …

Aveţi şi puterea să creaţi chiar voi înşivă un NOU ADEVĂR dacă-l simţiţi în linişte sufletească, dar nu uitaţi să-l şi împărtăşiţi (gratuit) cu restul lumii… şi, cine ştie… poate deveni chiar unificator, universal! Nu contează câţi oameni vor “vibra” în nelinişte cu el, adevărul va rămâne în continuare adevărul vostru ! DACĂ SIMŢIŢI CĂ SUNTEŢI DEJA ÎN VIBRAŢIA INIMII, A BINELUI, A LUMINII, CONTINUAŢI ASTA! DACĂ SIMŢIŢI O VIBRAŢIE NELINIŞTITOARE, OPRIŢI-VĂ ŞI ÎNDREPTAŢI-VĂ ATENŢIA SPRE ALTCEVA, EXPERIMENTAŢI ŞI SIMŢIŢI ORICE ALTE ADEVĂRURI DEJA CREATE DE ALŢI SEMENI DE-AI VOŞTRI SAU CREAŢI-VĂ VOI ÎNŞIVĂ ADEVĂRUL VOSTRU PROPRIU, POSIBIL UNIVERSAL, TOATE ACESTEA PÂNĂ VEŢI SIMŢI PACEA INTERIOARĂ, IUBREA! ASTA E TOT CE NE TREBUIE NOUĂ AICI ŞI ACUM, SĂ CREĂM SAU SĂ ALEGEM UN SINGUR ADEVĂR CĂRUIA SĂ-I ACORDĂM ATENŢIA NOASTRĂ!

Iar în această lumină, aduceţi-vă aminte de Isus Hristos şi de lucrarea lui pe pământ! Aceasta a fost şi este în continuare esenţa! Hristos a trăit, a murit a reînviat şi s-a înălţat...direct în inima voastră! El este inima voastră! Hristos a propovăduit doar iubirea, nimic mai mult, nimic mai puţin! Să ne aducem aminte doar ce este cu adevărat iubirea şi vom fi mult mai fericiţi decât suntem deja! Aceasta este calea!

sursa : catinel-catinel spre UNITATE din DIVERSITATE ...namaste !